Honeywell Motorised Zone Valve

Honeywell Motorised Zone Valve

SizeOptionsRef Inc VAT
KE4020222PORTV4043H1056£68.39£82.07view
KE4022282PORTV4043H1106£94.68£113.61view
KE4023223PORTV4044C1288£98.14£117.76view
Honeywell Auto By-Pass Valve

Honeywell Auto By-Pass Valve

Size 22
Ref DU145-3/4B
Inc VAT
KE4006£38.52£46.22view
Honeywell Actuator For

Honeywell Actuator For

Ref Inc VAT
KE400440003916-001
V4043H
£50.59£60.71view
KE400540003916-003
4073A
£81.95£98.33view
Honeywell Motorised Mid Position Diverter Valve

Honeywell Motorised Mid Position Diverter Valve

Options 3PORT
SizeRef Inc VAT
KE402422V4073A1039£97.07£116.48view
KE402628V4073A1088£124.30£149.15view
Honeywell Low Limit Pipe Stat

Honeywell Low Limit Pipe Stat

Ref L641B1004
Inc VAT
KE4009£28.96£34.74view
Honeywell Auto Air Vent Aav

Honeywell Auto Air Vent Aav

Ref EA122-AB
Inc VAT
KE4007£11.22£13.46view
Honeywell replacement zone valve motor

Honeywell replacement zone valve motor

Options 240V
Ref 40002737-03 4043/4073
Inc VAT
KE4001£7.55£9.06view
Honeywell Blending Valve

Honeywell Blending Valve

Ref TMV200VP
Inc VAT
SZ00060£45.00£54.00view