Honeywell Motorised Zone Valve

Honeywell Motorised Zone Valve

SizeOptionsRef Inc VAT
KE4020222PORTV4043H1056£80.48£96.57view
KE4022282PORTV4043H1106£115.07£138.08view
KE4023223PORTV4044C1288£114.39£137.26view
Honeywell Auto By-Pass Valve

Honeywell Auto By-Pass Valve

Size 22
Ref DU145-3/4B
Inc VAT
KE4006£43.89£52.66view
Honeywell Actuator For

Honeywell Actuator For

Ref Inc VAT
KE400440003916-001
V4043H
£63.02£75.62view
KE400540003916-003
4073A
£102.10£122.52view
Honeywell Motorised Mid Position Diverter Valve

Honeywell Motorised Mid Position Diverter Valve

Options 3PORT
SizeRef Inc VAT
KE402422V4073A1039£121.79£146.14view
KE402628V4073A1088£153.23£183.87view
Honeywell Low Limit Pipe Stat

Honeywell Low Limit Pipe Stat

Ref L641B1004
Inc VAT
KE4009£35.55£42.66view
Honeywell Auto Air Vent Aav

Honeywell Auto Air Vent Aav

Ref EA122-AB
Inc VAT
KE4007£15.11£18.13view
Honeywell replacement zone valve motor

Honeywell replacement zone valve motor

Inc VAT
KE4001£9.40£11.28view