Sandringham 21 45cm Basin

Sandringham 21 45cm Basin

OptionsRef Inc VAT
SA020122 TAP HOLEE893601£52.10£62.51view
SA0201251 TAP HOLEE893501£52.10£62.51view
Sandringham 21 35cm Basin

Sandringham 21 35cm Basin

Size 350
Options 2 TAP HOLE
Ref E893001
Inc VAT
SA02009£45.80£54.95view
Concept Arc Hand Basin

Concept Arc Hand Basin

SizeOptionsRef Inc VAT
SI1100453502 TAP HOLEE793201£53.43£64.11view
Sandringham 21 Corner Basin

Sandringham 21 Corner Basin

Size 480
OptionsRef Inc VAT
SA020071 TAP HOLEE894101£65.24£78.28view
SA020082 TAP HOLEE894201£65.24£78.28view
Vitra T4 Basin

Vitra T4 Basin

Dimension 50mm x 30mm
Options 1 TAP HOLE
Ref 4458B003-0041
Inc VAT
SV60004£44.50£53.40view
Royalex Basin

Royalex Basin

Dimension 560mm x 410mm
Options 2 TAP HOLE
Ref S217001
Inc VAT
SA01028£32.86£39.42view
Round Basin

Round Basin

Dimension 500mm x 440mm
Options 1 TAP HOLE
Ref E14221WH, E100
Inc VAT
SZ14221£37.62£45.14view
Studio Basin

Studio Basin

SizeOptionsRef Inc VAT
SI110064502 TAP HOLEE118001£65.92£79.10view
Royalex Basin Overlap

Royalex Basin Overlap

Ref 560/510, S2890
Inc VAT
SA01030£12.34£14.81view