Handb Towel Rail Chrome Plate Straight

Handb Towel Rail Chrome Plate Straight

DimensionRef Inc VAT
KS230806800mm x 600mmSTR608C£46.01£55.21view
KS231204800mm x 500mmSTR508C£45.83£54.99view
KS2312051200mm x 500mmSTR512C£57.86£69.42view
KS2312061200mm x 600mmSTR612C£60.62£72.73view
KS2312071600mm x 600mmSTR616C£74.71£89.65view
Barlo Towel Rail Pearl

Barlo Towel Rail Pearl

Dimension 800mm x 500mm
Colour White
Ref BRT1
Inc VAT
KS14108050£83.90£100.67view
Barlo Towel Rail Opal

Barlo Towel Rail Opal

Dimension 800mm x 600mm
Colour White
Ref BRC2
Inc VAT
Quinn Chrome Plate Electrical Element

Quinn Chrome Plate Electrical Element

Ref EE004
Inc VAT
Quinn Towel Rail Crystal Chrome Plate Straight

Quinn Towel Rail Crystal Chrome Plate Straight

Dimension 1160mm x 600mm
Ref QRKZ6
Inc VAT